ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

Πως γίνεται ο γάμος των χριστιανών ευλογημένος και πως γίνεται καταφρονημένος, δεν είναι εδικόν μου έργον να ηξεύρω και να το διδάσκω· εγώ πρέπει να ηξεύρω την καλογερικήν μου να σωθώ. Eίναι άπρεπον ο καλόγερος να διδάσκει περί γάμων. Mα πάλιν από το άπρεπον εβγαίνομεν κέρδος. Eκείνο όπου ήθελα να σου είπω εγώ, παιδί μου, […]

Relevant and inspirational stories in Gk. in times like these

ΠΑΜΕ ΓΙΑ 8η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ; Τά σημεία εμφάνισης τού Αντίχριστου δείχνουν, ότι το τέλος τού κόσμου καί η Παγκόσμια ημέρα τής Κρίσης τού Θεού κοντά είναι, επί θύραις… Ο προφητευμένος “μεσασμός” τού Ογδόου αιώνος πού πρόσφατα διαβήκαμε το κατώφλι του, καί η επιχειρούμενη Ογδόη Οικουμενική Σύνοδος μετά από 1.224 χρόνια είναι δυό θέματα μυστηριώδη καί […]

Clergy Liturgical Helps

St. Raphael Clergy Brotherhood Website of the Diocese of Wichita and Mid-America

The Little Litany in Different Languages

THE LITTLE LITANY In Greek In Slavonic In Spanish In Arabic In Romanian In Albanian In Georgian In English Requires Adobe Acrobat Reader

The Perils of ‘Wannabe Cool’ Christianity

Source: St. George Greek Orthodox Church This is a very telling article in the Wall Street Journal. Of course, many of us have already perceived all of this, which is why we became Orthodox in the first place. This article reveals a sad, and at times – offensive, state of affairs in the latest avatars […]