Relevant and inspirational stories in Gk. in times like these

ΠΑΜΕ ΓΙΑ 8η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ;

Τά σημεία εμφάνισης τού Αντίχριστου δείχνουν, ότι το τέλος τού κόσμου καί η Παγκόσμια ημέρα τής Κρίσης τού Θεού κοντά είναι, επί θύραις…

Ο προφητευμένος “μεσασμός” τού Ογδόου αιώνος πού πρόσφατα διαβήκαμε το κατώφλι του, καί η επιχειρούμενη Ογδόη Οικουμενική Σύνοδος μετά από 1.224 χρόνια είναι δυό θέματα μυστηριώδη καί σημαδιακά πού αναπέμπουν σε παλιές προφητείες τού τέλους τού κόσμου πού ασφαλώς, όπως πάμε, πλησιάζει…Τό πότε ακριβώς ουδείς το γνωρίζει, ” πλήν τού Πατρός μου μόνο…” λέει ο ίδιος Χριστός ομιλώντας όμως ώς πρός την ανθρώπινη φύση Του, μιά καί ώς Θεός ήξερε καί ξέρει τήν στιγμή καί την ώρα τής Κρίσεως τήν οποία άλλωστε ο ίδιος θα κάνει! Καί μπορεί μέν, να μή έθεσε χρόνους καί καιρούς …έδωσε όμως σημεία πού σάν τα δούμε καί με τον φωτισμό τού Θεού ανιχνεύσουμε, τότε “εγγύς καί τό τέλος…”

Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόσθεσε συγκινημένος: «… Η Ορθοδοξία ζει και βασιλεύει, όπως λέει και ο λαός μας, κάτω από την συντονιστική σκέπη και προσπάθεια της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας εν τη Ορθοδοξία που είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και να είμαι επικεφαλής αυτού…Η Ορθοδοξία θα ζήσει, θα κάνει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της, την οποία ετοιμάζει η Πανορθόδοξη Σύνοδος και είμαστε εις το τέλος της προετοιμασίας. Στις αρχές του 2011 θα έχουμε την προτελευταία, πιθανότατα, προπαρασκευ- aστική επιτροπή στο Πατριαρχικό μας Κέντρο της Γενεύης και θα γίνει αυτό το μεγάλο γεγονός, έχει να γίνει παρόμοιο γεγονός …από τον 8ο αιώνα … αυτού του μεγέθους, αυτής της εμβέλειας. Και όλα θα πάνε καλά με τη Χάριν του Θεού και ειδικά για την Ορθοδοξία και τις σχέσεις μας με τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες».

ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ…

«…Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του Ογδόου αιώνος θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος. Ύστερον, θέλει γίνει η Ογδόη Σύνοδος…, και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την ασωτείαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα…,και άλλα μύρια κακά θα πολιτεύωνται, και όσαι κακίαι θα πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θα έλθουν, … και τας κακίας οπού έκαμνον οι παλαιοί άνθρωποι πριν του Κατακλυσμού, διπλασίως θα εργάζωνται αυτοί χειρότερα… θα αποφασίζουν, ότι εκείνος οπού εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός…και όσον θα πλεονεκτούν οι άνθρωποι, τόσον δυστυχία θέλει είναι εις τον κόσμον…Η
· φιλαργυρία είναι πάθος ακόρεστον… Η

· πλεονεξία/greed-covetousness είναι οδηγός της απωλείας και η
· ακτημοσύνη not owning anything είναι οδηγός της σωτηρίας.
· Επλεονέκτησες; απώλεσας την σωτηρίαν σου, διότι η σωτηρία του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθή από την πλεονεξίαν/greed.

Αυτή η κατηραμένη πλεονεξία θα φέρη εις τον κόσμον την δυστυχίαν και θα απωλεσθή η ευτυχία, αυτή εκατάστησε την διχόνοιαν/discord εις τον κόσμον, και εις την μοναδικήν πολιτείαν…Γιατί η πλεονεξία είναι θρόνος του Αντίχριστου…» — + 1651 μχ. – προφητεία Αγίου Νείλου τού μυροβλήτου

Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΗ…

Εικόνα τού Αγίου Κοσμά από λαϊκό αγιογράφο εκείνης τής εποχής, πού βρέθηκε στό τόπο τού μαρτυρίου του, στό Κολικόντασι τής Βορείου Ηπείρου…

Στο χώρο που μαρτύρησε ο άγιος Κοσμάς, στο Κολικόντασι της Αλβανίας, εορτάστηκε την Τ24 Αυγούστου η μνήμη του φλογερού ιεραποστόλου και εθνομάρτυρα.

Εκατοντάδες πιστοί απ’ ολόκληρη την Αλβανία συγκεντρώθηκαν στο ομώνυμο Μοναστήρι, αφού ο άγιος Κοσμάς είναι ιδιαίτερα σεβαστός στη γειτονική χώρα, ακόμη και από τους Μουσουλμάνους.

Ιερούργησε ο Μητροπολίτης Αυλώνας Ιγνάτιος, που διακρίνεται για την σεμνότητα του, και λιτανεύτικε γύρω από το καθολικό η εικόνα του πατρο-Κοσμά. Οι Ορθόδοξοι πιστοί της Αλβανίας προσκυνούσαν με κατάνυξη στον τάφο του αγίου Κοσμά, ζητώντας την ευλογία του. Στην εορτή παραβρέθηκε και Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από το Νομάρχη Ιωαννίνων Αλέκο Καχριμάνη, τον πρώην υπουργό Αντώνη Μπέζα, τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιχάλη Τρίτο κ.ά. Παρούσα ήταν και η σύζυγος του Έλληνα Υπουργού Εργασίας της Αλβανίας Κωνσταντίνα Ξέρρα.

Όπως δήλωσε ο Κοσμήτωρας κ. Τρίτος, «ό,τι ακριβώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος Ρωμιός όταν ατενίζει το κατ΄ εξοχήν μνημείο του Γένους, την Αγιά Σοφιά, το ίδιο νοιώθει επισκεπτόμενος το προσφάτως ανακαινισθέν καθολικό της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Διδάχου και Φωτιστού του δούλου Γένους Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού στο Κολικόντασι της Μεγάλης Μουζακιάς στην Αλβανία». «Ο αγιασμένος και πανορθόδοξα καταξιωμένος αυτός χώρος, φυλάσσει τον τάφο και μέχρι πρότινος τα λείψανα του αγίου Κοσμά, ο οποίος υπήρξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της φυλής μας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η επιφανέστερη λαοπαιδευτική και νεοπατερική μορφή της νεοελληνικής εθνότητας, ο επιβλητικότερος λαϊκός αναγεννητής των τελευταίων χρόνων της σκλαβιάς και ένας από τους λίγους που έκαναν θετική προεργασία και εξασφάλισαν στον αγώνα, του ΄21 εγγυήσεις επιτυχίας», πρόσθεσε επίσης ο κ. Τρίτος.

Να σημειωθεί ότι τα λείψανα του αγίου φυλάσσονται στην Αρχιεπισκοπή στα Τίρανα για λόγους ασφαλείας. Είναι τοποθετημένα σε μια απλή ξύλινη λάρνακα. Από το σκελετό των λειψάνων λείπουν: Η κάρα, που κλάπηκε το 1917 από αυστροουγγαρούς και πιθανόν βρίσκεται σε μουσείο της Βιέννης.

Η κάτω γνάθος, που βρίσκεται στην Ιερά Μονή αγίου Νικολάου Άνδρου. Η κερκίς της δεξιάς χειρός, που βρίσκεται στον Ιερό Ναό αγίου Κοσμά Κονίτσης. Επίσης μικρά τεμάχια από τα δάκτυλα χειρών και ποδιών του αγίου βρίσκονται σε διάφορα μέρη, όπως στα Γιάννινα, την ιερά Μονή Δουσίκου και αλλού.

Τεμάχιο λειψάνου του αγίου Κοσμά δώρισε πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος στην Εκκλησία της Ελλάδος κατά την επίσημη επίσκεψή του σ΄ αυτήν. Το ιερό λείψανο έχει αποθησαυρισθεί στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών.
Κάθε προσκύνημα στην Ιερά Μονή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Κολικόντασι της Αλβανίας, που έκτισε ένας αλλόθρησκος, αλλά ιδιαίτερα ευλαβούμενος τον άγιο, ο Βεζύρ Αλή Πασάς, είναι ένα πνευματικό αναβάπτισμα και ζείδωρα νάματα της μαχόμενης, Ορθοδοξίας και της ματωμένης ρωμιοσύνης. http://www.romfea.gr

ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ…

Ο πατήρ Μωϋσής, από τούς πιό πολυγραφότατους μοναχούς τού Αγίου Όρους…
Συνέντευξη στο 24ωρο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Romfea.gr», παραχώρησε ο λόγιος μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, τον οποίο επισκεφτήκαμε στην Καλύβη του, στην Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα Αγίου Όρους.

Ο γέροντας Μωυσής μιλώντας στον Διευθυντή της «Romfea.gr» Αιμίλιο Πολυγένη, δίνει ουσιαστικές απαντήσεις σε θέματα που αφορούν το Άγιον Όρος, τον Καθ. Χρ. Γιανναρά, την υπόθεση Βατοπαιδίου και τον Ηγούμενο Εφραίμ, την οικονομική κρίση και την Πατριαρχική Λειτουργία στην Σουμελά.
Η συνέντευξη του γέροντα Μωυσή έχει ως εξής:

–Πατέρα Μωυσή, είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, εδώ στο Θεοφρούρητο Περιβόλι της Παναγίας. Είστε μοναχός πάνω από 35 χρόνια, πείτε μας για το Άγιον Όρος του χθες και το Άγιον Όρος του σήμερα.
–Αγαπητέ κύριε Πολυγένη, χαίρομαι κι εγώ που σας γνωρίζω σήμερα από κοντά, ως επισκέπτη της ταπεινής Καλύβης μας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, για την ειλικρινή αγάπη σας προς την Εκκλησία και την αντικειμενικότητα του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Ρομφαία», που από τριετίας με επιτυχία αναγνωρισμένη διευθύνετε.

Το Άγιον Όρος είναι αλήθεια, όπως το λέτε, Θεοφρούρητο, Θεομητροσκέπαστο, αγιοτρόφο, οσιοπερπάτητο κι ευώδες Περιβόλι της Παναγίας. Τον μήνα αυτό ψέλνουμε καθημερινά τις Παρακλήσεις Της και με πόθο αναμένουμε τη μεγάλη Θεομητορική εορτή της ένδοξης Κοιμήσεώς Της και της εις ουρανούς Μεταστάσεώς Της.
Η Παναγία είναι το πιο αγαπητό γυναικείο πρόσωπο για τους Αγιορείτες. Οι εξήντα θαυματουργές εικόνες Της, τα Καθολικά, τα Κυριακά, τα παρεκκλήσια, το Πρωτάτον, η Τιμία Ζώνη Της, όλα μιλούν γι’ Αυτήν σε έναν άβατο για τις γυναίκες τόπο.

Πέρασαν 36 χρόνια από τότε που πέρασα το κατώφλι της ουρανογείτονης Σιμωνόπετρας και 25 έτη από τότε που εισήλθα στην Καλύβη του Χρυσορρήμονος Ιωάννου. Αλήθεια, νομίζω, πως είναι μόνο 36 ημέρες. Δεν νομίζω ότι στα χρόνια αυτά άλλαξε στην ουσία το Άγιον Όρος. Το μοναστικό τυπικό συνεχίζεται το αυτό επί χίλια και πλέον χρόνια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των μοναχών, που αφιερώνουν καθημερινά αρκετές ώρες στη Θεία Λατρεία. Η προσευχή είναι το κύριο έργο των μοναχών και αυτή αρωματίζει τη ζωή τους. Το αν προστέθηκαν κάποιοι δρόμοι και κάποια τροχοφόρα είναι μικρότερης σημασίας. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή και στον σεβασμό του τόπου και του τοπίου. Κατεστράφησαν παλαιά καλντερίμια και αυτό ήταν λάθος.

Ο τεχνικός πολιτισμός θέλει διακριτική και λελογισμένη χρήση. Δεν νομίζω ότι χαλά η παράδοση με την αντικατάσταση του πετρελαιοφάναρου ή λαδοφάναρου από ηλιακή ενέργεια. Ορισμένοι έρχονται μία φορά στη ζωή τους στο Άγιον Όρος με μία ρομαντική διάθεση, ένα φολκλορισμό και νομίζουν πως το Άγιον Όρος είναι ένα απολιθωμένο μουσείο, δίχως ζωή, κίνηση και συνέχεια. Είναι αυστηροί κριτές, όλο υποδείξεις και κατηγορίες. Για να μετακινηθούν όμως ζητούν καλό όχημα, τους ενοχλεί η σκόνη και θέλουν ανέσεις για τη διαμονή τους ως να βρίσκονται σε ξενοδοχείο.

Φρονώ πως αν το Άγιον Όρος έχει αλλοιωθεί είναι μόνο εξωτερικά και όχι εσωτερικά.Έγιναν τα τελευταία έτη σημαντικά ανακαινιστικά έργα, λίαν απαραίτητα και συνεχίστηκε η υπερχιλιόχρονη μοναστική ζωή, βασισμένη σε αρχαίους, ιερούς θεσμούς που συντηρούν το μοναχικό πολίτευμα, τη ζωή της αφιερώσεως, αφοσιώσεως και ησυχίας…

–Υπάρχουν άραγε σήμερα στο Άγιον Όρος μορφές, όπως ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος, ο γέροντας Ιωσήφ και άλλοι;
— Ένα βράδυ δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από μία γυναίκα. “Πάτερ Μωυσή”, μού είπε, “τώρα που εκοιμήθη ο Γέροντας Παΐσιος ποιος είναι στη θέση του; ”
— Ο πνευματικός σας, τής είπα.

– Τον γνωρίζετε; μού είπε.
– Όχι.

– Τότε, πώς το λέτε αυτό; –

Ακούστε, κυρία μου, τής είπα. Η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική, αλλά κατορθωτή. Δεν μεταδίδεται η αγιότητα, αν ο ίδιος ο άνθρωπος (δηλαδή εσείς) δεν αγωνισθεί υπομονετικά…

Μάλλον δεν της άρεσε η απάντησή μου. Οι άνθρωποι σήμερα ψάχνουν συνεχώς για εύκολες και γρήγορες λύσεις. Το fast food της κοσμικής ζωής έχει περάσει και στην πνευματική.

Ακόμη και οι πιστοί δεν θέλουν καθόλου να κουράζονται και να καθυστερούν. Θέλουν άμεσες λύσεις των προβλημάτων τους. Γι’ αυτό ψάχνουν να βρουν χαρισματούχους Γέροντες, να τους λύσουν τα προβλήματα αμέσως. Δεν θέλουν να επιμείνουν στην προσευχή, να ταπεινωθούν, να υπομείνουν…

Μάλιστα όταν δεν βρίσκουν τέτοιους Γέροντες, τους δημιουργούν. Αυτό είναι η έσχατη πλάνη και για τις δύο πλευρές. Στο Άγιον Όρος λένε, «να πλανεθείς είναι εύκολο, να ξεπλανεθείς δύσκολο». Το χειρότερο είναι να νομίσεις ότι είσαι άγιος. Η ψευδοαγιότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Θεός να μας φυλάει από τους ψευτοαγίους.

Ο μακαριστός και χαριτωμένος Γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Αυτός που νομίζει ότι είναι καλά, είναι ο χειρότερος, γιατί δεν θα πάει ποτέ στον ιατρό». Η αναζήτηση λοιπόν εναρέτων Γερόντων σήμερα μπορεί να λάβει νοσηρές διαστάσεις και ο Γέροντας να νομισθεί με «γκουρού», «μάγο», ή «μέντιουμ». Χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και από τις δύο πλευρές. Άλλοτε πάλι υποκειμενικές ιδέες, αντιλήψεις και φαντασίες τις φορτώνουν ορισμένοι στους Γέροντες περί εσχατολογίας, δαιμονολογίας, αντιχριστολογίας, πολέμων και παρσίματος κάστρων της Ανατολής.

Αξιωθήκαμε να ασπασθούμε πολλές φορές το τίμιο χέρι των μακαριστών Γερόντων Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου († 1991), Παϊσίου Αγιορείτου († 1994), πνευματικών τέκνων του Ιωσήφ του Σπηλιώτη († 1959) και αρκετών άλλων. Φυσικά και οπωσδήποτε υπάρχουν και σήμερα και στο Άγιον Όρος και αλλού ενάρετοι Γέροντες όπως οι ανωτέρω μακαριστοί, τους οποίους οι πιστοί επικαλούνται ως αγίους. Όσο θα υπάρχει η Εκκλησία, θα τελείται η Θεία Λειτουργία, θα γεννώνται άγιοι. Το Άγιον Πνεύμα δεν αργεί, δεν κοιμάται, δεν παύει να εμπνέει.

Η αγιότητα πάντως αγαπά πολύ τη μυστικότητα, την αδοξία και την αφάνεια. Η αγιότητα δεν έχει φωτεινή επιγραφή, οδοδείχτες, κράχτες, δυνατούς προβολείς και διαφήμιση. Όποιος πει ότι είναι άγιος παύει να είναι άγιος.

Ετοιμάζουμε ένα Μέγα Γεροντικό του Αγίου Όρους προς έκδοση με πεντακόσιες περίπου ενάρετες μορφές του 20ου αιώνος. Το Άγιον Όρος ονομάσθηκε έτσι λόγω της αγιότητος των πατέρων του. Το Αθωνικό καντήλι της αγιότητος δεν έσβυσε ποτέ. Διατηρείται ακοίμητο μέχρι σήμερα παραμυθώντας πολλούς.

–Τον περασμένο μήνα ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου συνέστησε μία Επιτροπή που αποτελείται από πολιτικά πρόσωπα, σχετικά με την προστασία του Αγίου Όρους. Ποια είναι η άποψή σας; –Το Άγιον Όρος όπως είπαμε προστατεύεται από την Παναγία. Έχει ανάγκη και από την προστασία της Πολιτείας. Η νεοσύστατη αυτή πολιτική Επιτροπή δεν γνωρίζω καλά τι λόγο υπάρξεως θα έχει, σκοπό και στόχο.
…Στην πρόσφατη κρίση δεν υψώθηκε ούτε μία φωνή πολιτικού ανδρός να πει: «Κύριοι, η Ελλάδα έχει την Ακρόπολη και το Άγιον Όρος. Σεβαστείτε την ιερότητά τους. Μη αποϊεροποιείτε τα πάντα. Μη χρησιμοποιείτε το Άγιον Όρος για κομματικές επιδιώξεις». Μακάρι η συσταθείσα Επιτροπή να συνεργασθεί, όχι μονομερώς, με την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, για το καλό του Αγίου Όρους.

Ευχή όλων είναι να επιτύχει και να συνδράμει ουσιαστικά στις ανάγκες του Αγίου Όρους. Όμως, ενώ ο Πρωθυπουργός συνέστησε Επιτροπή για την προστασία του Αγίου Όρους, την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση απέρριψε αίτημα της Ιεράς Κοινότητας από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο αφορούσε την ψηφιοποίηση των βυζαντινών κειμηλίων του Αγίου Όρους. Αυτό δεν είναι μία τραγική ειρωνεία; Είναι πράγματι μία τραγική και μεγάλη ειρωνεία δίχως άλλο. Ευχόμεθα να αναθεωρηθεί η απόφαση αυτή σύντομα.

–Γέροντα, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους; Αν ναι, τυπική ή ουσιαστική; –Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, κυρίως στις αποφάσεις των συνεδριάσεων της Ιεράς Κοινότητος. Οι αποφάσεις φυσικά λαμβάνονται πλειοψηφικά. Πρόκειται για την αρχαιότερη δημοκρατία του κόσμου, που λειτουργεί συνεχώς επί δέκα και πλέον αιώνες. Ίσως θα μπορούσε αυτή η συνεργασία να είναι ακόμη πιο ουσιαστική για το κοινό καλό..
–Τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα, περνάει μεγάλες δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει πολλές φορές ούτε τα απαραίτητα. Πού οδηγούμαστε, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας; –Είναι αλήθεια πως υπάρχει σοβαρή οικονομική κρίση και αρκετοί συνάνθρωποί μας δυσκολεύονται υπερβολικά.

Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε πως ο νεοελληνικός βίος από καιρό έχει σοβαρές ρωγμές. Το όραμα του μέσου Νεοέλληνα στάθηκε ο πλουτισμός, ο κορεσμός, η σπατάλη, η κατάχρηση και η διασκέδαση.
Θεοποιήθηκε η φιλοχρηματία, η φιλοσαρκία, η φιλοδοξία και η φιλαυτία. Το χρήμα, η σάρκα και η δόξα προσκυνούνται μέρα και νύχτα από νέους και γέρους. Μόνος σκοπός ο ευδαιμονισμός, η ευμάρεια, η καλοπέραση, ο ατομισμός.

Η άνεση έφερε ανία. Η Δύση κραυγάζει κουραστήκαμε να είμαστε ξεκούραστοι. Η αξία του Έλληνα έγκειται πλέον στα χρήματα, τα οικήματα, τα κτήματα και τα οχήματα. Επικρατεί η ύλη.

· Η λιτότητα θεωρήθηκε μιζέρια,
· η απλότητα χαζομάρα,
· η φτώχεια κατάρα,
· η εγκράτεια ανοησία.

Η απάτη νομίσθηκε καπατσοσύνη, το ψέμα ευφυΐα, η μοιχεία λεβεντιά, η τιμιότητα επιπολαιότητα. Η κρίση μάς κρίνει. Η κρίση βέβαια είναι οικονομική αλλά περισσότερο πνευματική. Όπως και να ναι δεν πρέπει ποτέ να μελαγχολήσουμε, να απελπισθούμε, να οκνεύσουμε και να κλαίμε τη μοίρα μας. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε και μπορεί μέσα από το πικρό να φανερωθεί κάτι γλυκό. Να νιώσουμε κάποια στιγμή ότι δεν γεννηθήκαμε για την απόκτηση νέου πολυτελούς οχήματος και ότι δεν αξίζει να ζούμε για κάτι τέτοιο, ούτε ο Θεός μάς έφερε στη ζωή γι’ αυτόν τον σκοπό και μόνο…

–Κλείνοντας, π. Μωυσή θα ήθελα να σχολιάσετε την ιστορική Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά.
–Η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη θαυμαστή Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, ύστερα από ερήμωση 88 ετών, ήταν συγκινητική και μεγάλο ιστορικό γεγονός… Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος βαθύτατα και δικαιολογημένα συγκινημένος μίλησε στις καρδιές των πιστών. Ασφαλώς και η Θεία Λειτουργία αυτή θα αποτελεί σημαντικό σταθμό της πορείας του. Η παρουσία του Ποντιακής καταγωγής μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, οι λόγοι του και οι στίχοι του, έδωσαν θερμά δάκρυα σε πολλών μάτια. Η Παναγία η Σουμελά, η Παναγία η Αθωνίτισσα, η Ελληνίδα[?] Παναγία, η Παναγία της Οικουμένης να πρεσβεύει πάντοτε.
romfea.gr

ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΓΚΟΝ, ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Δόξα τώ Θεώ, υπάρχουν φαίνεται ακόμη γιατροί πού όταν σού μιλάνε δεν κοιτάζουν τα χέρια σου, το πορτοφόλι σου, ή πώς θα κόψουν 2-3 συνταγές μαζί για να ξεκοκαλίσουν με το γάντι τό Ασφαλιστικό Ταμείο σου…

ΔΙΑ ΜΙΑΝ ἐκπληκτικήν περίπτωσιν ἰατροῦ τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας, δημοσιεύει τό ἔντυπον «Εὐροκλύδων» τοῦ Χριστιανικοῦ Κέντρου Νεότητος Θηβῶν, τεῦχος 56.

Πρόκειται διά τόν καρδιοχειρουργον Αυξέντιον Καλανγκόν, τόν καλύτερον μαθητήν τού διασήμου Μαγκντί Γιακούμπ, καί ο οποίος τά τελευταια 11 χρόνια έδωσε ζωή σέ 9.000 παιδιά σε ολόκληρον τόν κόσμον. Το καλόν έντυπον παρέχει λίαν ενδιαφέρουσας πληροφορίας. «Τό ὄνομά του ἔχει συνδεθεῖ μέ τή σωτηρία πολλῶν καρδιοπαθῶν στό Λίβανο, στή Γεωργία, στή Σερβία, στήν Κύπρο, στήν Ἰνδία, στό Μαρόκο, στήν Ἀλγερία, στόν Μαυρίκιο, στή Μοζαμβίκη, στήν Ἐρυθραία, στό Κιργιστάν, στήνΜαδαγασκάρη, στή Βενεζουέλα, στήν Οὐκρανία καί στήν Μποτσουάνα.

Ἱδρυτής τοῦ φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύματος “Καρδιές γιά ὅλους”, ὁ Ἕλληνας γιατρός ἀπό τήν Πόλη μαζί μέ τήν ὁμάδα του δέν κάνει τίποτα ἄλλο ἀπό τό νά χειρουργεῖ καθημερινά δωρεάν ὅλα τά παιδιά στίς φτωχές συνοικίες τοῦ κόσμου, μόνο καί μόνο γιά νά ξαναδεῖ τό χαμόγελο στά χείλη τους.

Ὁ ἴδιος εἶπε: “Μπορεῖ νἀ ἀκουστεῖ κοινότυπο, ἀλλά εἶναι ἀλήθεια: ἡ μόνη μου ἀνταμοιβή εἶναι τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν πού ἔχω σώσει καί ἡ χαρά πού νιώθουν οἱ οἰκογένειές τους. Αὐτά μοῦ ἀρκοῦν”.

Ὅταν ἠρωτήθη ἀπό τον δημοσιογράφο ἄν πιστεύει στό Θεό, ἡ ἀπάντησή του ἦταν ἀφοπλιστική: “Πρέπει νά ξέρετε πώς κάθε φορά, πού χειρουργῶ πάνω ἀπό τό χειρουργικό τραπέζι, δέν κάνω τίποτα ἄλλο ἀπό τό νά ἐπικαλοῦμαι τόν Θεό”.

Καί συνεχίζει συγκινημένος: “Ναί, πιστεύω στόν Θεό. Ἄλλωστε ὁ παπποῦς μου ἦταν ἱερέας”.

Παρά τό γεγονός ὅτι ἔχει βραβευθεῖ δεκάδες φορές ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς καί ἱδρύματα, ὅπως ὁ ἴδιος λέει, δέν ἔχει ἀλλάξει οὔτε στό ἐλάχιστο τίς συνήθειές του καί τό χαρακτῆρα του: “Σᾶς λέγω μετά λόγου γνώσεως πώς ὅλα αὐτά τά χρόνια, ὅσο ἀκριβῶς προχώρησα σέ ἐπιστημονικό καί φιλανθρωπικό ἐπίπεδο, ἄλλο τόσο προσπαθῶ νά εἶμαι ταπεινός, καί αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο ἰδανικό στή ζωή”».

Δέν ἔλειψαν, βεβαίως, οἱ ἰατροί τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνιδιοτελείας καί τοῦ ἀλτρουϊσμοῦ –μερικοί καίτῆς ἱεραποστολῆς— ἀλλά ἡ περίπτωσις τοῦ Αὐξ.Καλανγκοῦ ἀνήκει εἰς τάς ἐξαιρετικάς καί σπανίας. Τιμᾶ ἰδιαιτέρως τήν Ὀρθοδοξίαν καί τήν Ἑλλάδα.Τό δέ καλύτερον βραβεῖον, ἀσφαλῶς, θά τοῦ το ἀπονείμη ὁ Κύριος εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν…

http://www.romfea.gr

Share the Faith is a 501(c)(3) non-profit charity. Active since 2014, Share the Faith is under the direction of Fr. Evangelos Pepps of the OCA Diocese of the Midwest. Share the Faith has been endorsed by multiple Orthodox bishops to pursue its mission of support for needy priests and their families.